Om Bergfors Snickerifabrik

Bergfors Snickerifabrik etablerades så tidigt som 1890 av Carl Olsson, farfarsfar till nuvarande ägaren Magnus Carlsson. Helt tidsenligt så bestod produkterna av vagnshjul samt arbetsvagnar i olika fasoner. För att kunna framställa det som fordrades, anlades även sågverk samt en smedja, vilken fortfarande står på sin plats.

Efterhand som tiderna förändrades så fick vagnstillverkningen stryka på foten. Efterkrigstidens uppvaknade folkhem skulle möbleras och från och med slutet av 50-talet renodlades produktionen till ren möbeltillverkning.

Företaget, som fortfarande ligger kvar invid forsen som givit platsen sitt namn, består idag av ägaren samt 5st anställda. Produktionen idag inriktas huvudsakligen på specialsnickerier såsom stilmöbler, butiksinredningar, exklusiva badrums- och köksinredningar samt legotillverkning.